ÁSZF

ÁSZF

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a fotobusz.hu internetes áruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Szolgáltató Ügyfélszolgálata a Felhasználók rendelkezésére áll.
Jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés létrejött
egyrészről a fotobusz.hu oldal üzemeltetője,

Cégnév: Rózsavölgyi és Társa Fotó és Videófelvétel készítő Kft
Székhely: 2131.Göd Pesti út 79.
Telefon, (üzlet, munkaidőben): +36 (27) 315-246
Mobil telefon, (üzlet, munkaidőben): +36 (30) 295 95 17
Adószám: 12147533-2-13
Uniós adószám: HU12147533
info@fotobusz.hu a továbbiakban Szolgáltató, valamint
jelen oldal szolgáltatásának igénybevevője, a továbbiakban Felhasználó között,
az alábbi feltételekkel és tartalommal:

 

Szerződés tárgya, létrejötte
A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződés magyar nyelven kerül megkötésre. A szerződés iktatásra kerül. A Szolgáltató magatartási kódexet nem alkalmaz.

A Felhasználó saját tulajdonát képező vagy harmadik személy szerzői jogával nem terhelt digitális fényképekről papír alapú képeket tartalmazó fényképek és esetlegesen más áruk, fényképes ajándéktárgyak (a továbbiakban: Áru) előállításával, valamint eseti jelleggel, azzal összefüggő további szolgáltatások (a továbbiakban együtt: Szolgáltatás) nyújtásával és szállításával bízza meg az Üzemeltetőt.
A Szolgáltató honlapjára navigálással szolgáltatás igénybevételével és a Megrendelés Felhasználó a jelen Szerződési Feltételek valamint az ahhoz kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat magára nézve kötelezően elfogadja.
Szolgáltatás nyújtására irányuló, illetve díjfizetési kötelezettség a Megrendelés E-mailen történő visszaigazolásával jön létre.
Hivatásos, – reklám, – és ipari fotósok megrendelésére, illetve egyéb professzionális képek előhívására, kidolgozására eltérő feltételek vonatkoznak, azzal, hogy ezek a kidolgozást végző laborral kizárólag írásban kerülnek egyeztetésre.

Rendelési információk
Digitális fotókkal történő megrendelés összeállításához regisztrálnia kell magát.

Megrendelések leadása
A Szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató weboldalán a megfelelő gombra történő kattintással rendelheti meg a Felhasználó.
A rendelési felületen feltüntetett árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák az esetlegesen rendelt futárszolgálati díjat, amelynek mindenkori összege a Szolgáltató honlapján kerül feltüntetésre. Alap esetben a rendelt fényképeket, (ajándéktárgyakat) ingyenesen kiszállítjuk a fényképezés helyszínére, iskolába, (óvodába). A megrendelés lezárásának időpontja a weboldal felületén egyértelműen jelölve van. Ha valaki a megrendelés lezárása után, (akár a tanítási év végéig) lehetősége van további fényképeket, és ajándéktárgyakat utánvéttel rendelni, postaköltség felszámításával. Kész fényképek átvételére munkanapokon, munkaidőben a cég 2131.Göd Pesti út 79.sz. telephelyén, (telefonos egyeztetés után) lehetőséget biztosítunk.

A megrendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása a weboldalon előre jelzett nap, másnapjának reggelétől történik. A Szolgáltató rendszere ezen időtartamig fogadja a megrendeléseket, ezen megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg. A megrendelés befogadásáról a Szolgáltató emailben visszaigazolást küld.

Szolgáltatási határidő
A Megrendelések teljesítése, az elkészült fényképek, (ajándéktárgyak) iskolába (óvodába) kiszállításával történik meg. A feldolgozás szállítás jellemzően két – három hetet vesz igénybe a Szolgáltató által igénybe vett szállítási módtól, illetve a szállítást végző külsös szolgáltató (Magyar posta, GLS, DHL, DPD egyéb alternatív csomag szállító) által teljesített határidőktől függően. A Szolgáltató fenn tarja a jogot, hogy különleges esetekben, (váratlan időjárási viszonyok, hóvihar, járhatatlan utak télen) az itt meghatározottnál hosszabb szolgáltatási határidővel kerüljenek a Megrendelések kiszolgálásra. A meghosszabbodott kiszolgálási határidőről a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót.

Árak
A Szolgáltatás a Szolgáltató weboldalán megadott és a szerződéskötés napján érvényes díjszabás szerint történik. Az Ár a vásárlási összegből, (alap esetben ingyenes iskolai, óvodai átvétellel) csak későbbi utórendelés estén szállítási költségekből áll. Az ár minden esetben tartalmazza valamennyi adó és járulék terhet. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a helyes árat számítsa fel arra az esetre, ha a weboldala nyilvánvaló meghibásodást, így elírást vagy számítási hibát tartalmazna. Ebben az esetben a Felhasználót azonnali hatályú elállási jog illeti meg, amennyiben nem ért egyet az díjszámítással. Valamennyi Árat forintban (Ft) kell érteni.

Elállási Jog
A megrendeléstől a Ptk. 395.§. (1) bek. szerinti elállás kizárt, mivel a fotók a Felhasználó által megadott adatoknak megfelelően és személyes igényei szerint készülnek.
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet részletezett elállási jog a Szolgáltató internetes áruházban elérhető termékek esetében nem illeti meg a vásárlót, mert minden termék a vásárló személyéhez kötött, a vásárló utasításai alapján, kifejezett kérésére, a vásárló saját digitális fotóival ellátva kerül legyártásra. (pl: fényképes ajándéktárgyak)

Szállítás
A Megrendelés szállítása a weboldalon rögzített feltételek szerint történik, amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató eltérően nem állapodott meg. Alap esetben ingyenes kiszállítás az aktuális iskola – óvoda épületébe. A Szolgáltató szállítási késedelme nem jogosítja kártérítésre a Felhasználót, kivéve a Szolgáltató súlyos gondatlanságának vagy szándékosságának esetét.
Telephelyen történő átvételben való megállapodás esetén a Felhasználó az Árut annak elkészítését követően a Szolgáltató értékesítési helyen veszi át. (2131.Göd Pesti út 79.sz, telefonon visszaigazolt napon az üzlet nyitvatartási idejében). Az áru postai vagy futárszolgálattal történő elküldésében való megállapodás esetében a megrendelt Árura vonatkozó kárveszély, (pontosítva: fényképek kartonlappal bélelt borítékban, fali nagyítások vastagfalú papir csőben, bögrék, masszív törésálló papírdobozban lesznek a szállító részére becsomagolva). Az elküldés időpontja a megrendelt Árunak a szállításhoz meghatározott szállítóvállalkozás vagy szállítóeszköz részére való átadása. Szállítási határidő, tapasztalatok alapján: Magyar Posta 1-2-3 munkanap, csomagszállító cégek esetén (pl: GLS, DHL, DPD) egy maximum két munkanap. Ez irányadó az Áru megsérülésére és átcsomagolására is. Amennyiben a Felhasználó nem igényel különleges szállítást, és nem kötelezi magát az ezzel járó többletköltségek viselésére, a Szolgáltató határozza meg a szállítás útvonalát és módját.

Fizetési Feltételek
A fotók, vagy ajándék tárgyak kidolgozási megbízásokat a megrendelés visszaigazolásának a Felhasználó vagy egy általa meghatalmazott személy általi felmutatása ellenében, illetőleg postai kézbesítés vagy futárszolgálat igénybevétele esetén a kézbesítőtől vagy futártól történő átvételekor kell megfizetni. (Előre utalás, pillanatnyilag még nincs de dolgozunk a lehetőségén)
A Szolgáltató egyes esetekben jogosult a Szolgáltatás nyújtását a díjak előzetes megfizetéséhez, a díjak Szolgáltatóhoz történő beérkezéséhez kötni. (azokra a megrendelőkre gondolunk akik az előző években utánvételes szolgáltatást kértek, de nem vették át a megrendelt, kiszállított csomagot)

Házhoz szállítás díjszabása, (csak ha utólag a iskolai óvodai megrendelési határidő lejárta után pótrendelést kér lakáscímre).
A házhoz szállítás mindenkori díjszabása a Szolgáltató weboldalán tekinthető meg. A díjszabásban feltüntetett díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan
A Felhasználó szavatol azért, hogy a Megrendelés leadásakor megjelölt helyen és időben gondoskodik a küldemény átvételéről és a fizetendő díjak kiegyenlítéséről. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját Szolgáltató jogosult a Felhasználóra terhelni. A Szolgáltató jogosult a csomag ismételt elküldését megtagadni a csomag ellenértékének előre történő átutalásának hiánytalan beérkeztéig.

Tulajdonjog fenntartás
A megrendelés szerinti valamennyi Áru hiánytalan megfizetéséig a Szolgáltató az Árura tulajdonjogát fenntartja.

Tárolás
Ügyfél a kész munkát köteles átvenni és a szolgáltatás díját megfizetni. Az elkészült munkákat 1 hónapig őrizzük meg.

Szavatosság
Egy Áru akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a Szolgáltató weboldalán feltüntetett paramétereknek, feltüntetett paraméterek hiányában pedig a digitális fényképkidolgozás és –feldolgozás műszaki standardjának.
Csekély jelentőségű hibák nem jogosítanak szavatossági igény-érvényesítésre. A Felhasználó az Áru szembetűnő, különösebb figyelem nélkül észlelhető hibáit, a szállítást követően haladéktalanul, a hiba pontos leírásával írásban köteles kifogásolni. A közlés késedelméből eredő kárért az ügyfél felelős. A látható hibák későbbi érvényesítése kizárt. Amennyiben a hiba ilyen módon nem, vagy csak aránytalan többletköltséggel küszöbölhető ki, abban az esetben a Felhasználó árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez utóbbi esetben a megbízási díj a Felhasználónak visszafizetésre kerül, és a Szolgáltató az Árunak a Felhasználó részére az általa megjelölt értékesítési helyen, vagy postán történő teljes körű visszaszolgáltatására köteles.
A pótszállítás során felmerülő hibás teljesítés esetén a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni (elállás) vagy árleszállítást követelni (árleszállítás). Az Áru meghatározott tulajdonságaira vonatkozó kötelezettségvállalás kizárt, kivéve, ha a kötelezettségvállalás kifejezett és írásbeli. Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkeznek egyebekben a törvényi szavatossági szabályok irányadóak.
A fotók Fuji Frontier digitális fotóelőhívó géppel készülnek valódi Fuji fotópapírra. A feltöltött digitális fotókon korrekció történik. A berendezések rendszeresen kalibrálva vannak, a levilágítás színmenedzsmenttel történik, a nyomatok minősége folyamatosan azonos.
A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet a fényképezőgép kijelzőjén, a számítógép monitorján, a tv-képenyőn, a telefon-kijelzőn tapasztalttól. A nyomatok színe, telítettsége (világosság-sötétség) eltérhet az otthoni nyomtatón, és egyéb más úton készült papírképekétől, legfőképp a képkorrekciós eljárással készült papírképektől. A fenti indokokra való tekintettel képminőséggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el. (A Fujifilm Magyarország szakemberei által rendszeresen karbantartott, lézer hitelesített, fotópapírokhoz Japánban elkészített ICC színprofilok felhasználásával készülnek).

Felelősség
Helytelenül kitöltött megbízásból, a Felhasználót ért kárért Szolgáltató felelősséget nem vállalunk. (tévesen leadott rendelések, utólag meggondolt háttér színek, stb.)

Adatvédelem, Adatbiztonság
A Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a megrendelés teljesítéséhez és az archiváláshoz szükséges személyes adatait adathordozókon rögzítésre kerüljön. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak felvételéhez, kezeléséhez és használásához.
Az adatkezelés a Ptk. 83. §., a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. figyelembevételével történik.
A Szolgáltató valamennyi adatot bizalmasan kezel. A Felhasználót megilleti hozzájárulásának a jövőre nézve való visszavonásának joga. A Szolgáltató kötelezi magát a személyes adatoknak a visszavonás esetén való azonnali törlésére, kivéve amennyiben még van folyamatban levő megrendelés, vagy a Megrendeléssel kapcsolatos elévülési idő még nem telt el, vagy hatósági vagy más eljárás van folyamatban a Megrendeléssel kapcsolatban. Az ügyfél által továbbított kép adatokat a Megrendelést teljesítését követően a Szolgáltató nem köteles megőrizni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződési feltételekkel együtt alkalmazandó a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata, mely az adatkezelés, az adatvédelem, és az adatbiztonság tárgyában a részletes szabályokat tartalmazza. Felhasználó az Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Szerzői jogok, büntetőjog
A továbbított képadatok tartalmáért a Felhasználó felelős. Szolgáltató nem köteles a Felhasználó által szolgáltatott adatok vizsgálatára különösen jogszerűségi, illetve harmadik személyek jogainak sérelmére vonatkozó szempontú vizsgálatára. Amennyiben a Szolgáltató ezen körülményeket vizsgálja, úgy az ezzel kapcsolatban meghozott döntéséért Szolgáltató nem felelős, a Felhasználót nem mentesíti a harmadik személlyel vagy a Szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségei alól.
Felhasználó szavatolja, hogy a megrendelésnek a rendeltetésszerű teljesítésével harmadik személy szerzői-, védjegy- vagy egyéb joga nem sérül. Ezen jogok esetleges megsértésének valamennyi következményéért a Felhasználó felelős. A Felhasználó a megrendeléssel szavatolja, hogy a tartalmak nem ütköznek a büntető törvényekbe, így különösen a tiltott pornográf felvételek terjesztésébe (a büntető törvénykönyv). Amennyiben a Szolgáltató e szavatosságvállalással ellentétes magatartásról szerez tudomást, haladéktalanul feljelentést tehet az illetékes bűnüldöző szervnél.
Felhasználó köteles az általa szolgáltatott adatokkal (ideértve különösen képek) jogellenességéből, harmadik fél általi jogellenessé minősítéséből, jogszerűségének vitatásából eredően a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség haladéktalan megtérítésére. A kártérítési kötelezettség kiterjed különösen az elmaradt haszonra (különösen esetleges lefoglalásból eredően eszközök használaton kívülisége, kiesett munkaidő).

Szellemi tulajdon
A weboldal tartalmát és kialakítását a szerzői jog védi, védett márkák és üzleti elnevezések kerülnek használatra. A weboldal néhány területe ezen kívül olyan tartalommal bír, amelyek szerzői jogai és/vagy egyéb oltalmi jogai harmadik személy tulajdonát képezik. Ezen általános szerződési feltételek ellenére a tartalmak sokszorosítása, változtatása vagy a szerzői jog más módon történő megsértése, bármilyen formában, egészében vagy részleteiben, a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül tilos.

Kikötött Bíróság és Alkalmazandó Jog
Jogszabály kötelező rendelkezése hiányában a Magyar Köztársaság joghatósága alá tartozik a felmerült jogviták rendezése.
A viták igazságszolgáltatási úton történő rendezésére – hatáskörtől függően – Pest megyei Bíróság illetékes.
Jogszabály kötelező rendelkezése hiányában a szerződésre a Magyar Köztársaság jogszabályai alkalmazandók.

Részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek valamely rendelkezései érvénytelenek vagy azzá válnak, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti és azok mindkét Félre nézve hatályban maradnak. Egyes rendelkezések érvénytelensége esetén a felek mindkét fél érdekeinek figyelembevétele mellett igyekeznek olyan új megállapodást kötni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célhoz a legközelebb áll.

  • Rózsavölgyi és Tsa. Fotó és Videó felvétel készítő Kft.

    2131.Göd Pesti út. 79.

  • FUJI fotólabor, Fuji FRONTIER-350-es kidolgozógép

    Telefon: 06 (27) 345-246
    Nyitvatartás: H – P 08-16 óráig


  •   |  ÁSZF  |  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  |